Lastnik in upravljalec spletnega mesta: k5.si
Uradno ime podjetja:  AGM Nemec d.o.o.
Sedež podjetja: Sedraž 3, 3270 Laško
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Maja Gerčer

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo naslednje podatke:
•    naslov elektronske pošte,
•    ime,
•    priimek
•    telefon

Osebne podatke zbiramo z privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Osebne podatke uporabljajo zaposleni v podjetju AGM Nemec.

Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do konca poteka komunikacije. Po končani komunikaciji posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Kako varujemo zbrane osebne podatke

Spletna stran www.k5.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za podjetje AGM Nemec. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
•    vpogled,
•    popravek,
•    popoln izbris,
•    prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Če posameznik meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:  Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Podjetje AGM NEMEC spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani: agm-gradbenistvo.si izvajamo aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Večina spletnih strani shrani informacije o vaši dejavnosti na spletni strani. Te informacije so shranjene v obliki majhnih besedilnih datotek, poimenovanih piškotki. Piškotki se shranijo na vašem računalniku.

Ker si zmeraj prizadevamo, da bi vam zagotovili najboljšo možno izkušnjo, naše spletne strani optimalno delujejo, če so piškotki omogočeni.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani:

1. kategorija: ‘Nujno potrebni’ piškotki

Ti piškotki so bistveni, saj vam omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do administracijskih območij spletne strani.

Ta spletna stran uporablja ‘nujno potrebne’ piškotke, ki vplivajo na strani, kot so obrazec za kontakt. Te informacije se samodejno izbrišejo po koncu vsake seje.

Onemogočenje piškotkov

Sami se morate odločiti, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vašem računalniku, da spletna stran optimalno deluje, če so vsi piškotki omogočeni. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate s pomočjo izbranih nastavitev spletnega brskalnika.

Za informacije o nastavitvah za piškotke spodaj izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Če izklopite piškotke, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov spletni brskalnik še vedno pridobiva nekatere informacije. Te informacije so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.